top of page
  • משה רוזנטל

חקירה פרטית מוצלחת


לכאורה, שאלה פשוטה ותשובה מובנת מאליה. חקירה מוצלחת היא זו המביאה את התוצאות המבוקשות בזמן הקצר ובעלויות הנמוכות ביותר. אך האם זה באמת כך?

התשובה היא, למען האמת, קצת יותר מורכבת...


ראשית, קיים הפן החוקי של העבודה. האם החקירה עמדה במגבלות החוק? האם הראיות קבילות בבית המשפט? הלקוח אינו חושב על כך ואינו מתחשב בכך, אך אנו חייבים לוודא כי העבודה והשגת הראיות עומדים בהגדרת החוק. (לנושא חוקיות העבודה- התייחסנו בפוסטים רבים, הנה אחד מהם).


שנית, האם אנו כחוקרים עומדים במגבלות התקציביות של הלקוח?

אחד הדברים הראשונים שאנו נשאלים הוא מהי העלות של העבודה. אנו מנסים לתת הערכה ממוצעת המבוססת על ניסיוננו המקצועי בעבודות מאותו סוג בעבר. עם זאת, שום תיק אינו דומה למשנהו, האנשים שונים, הנסיבות שונות ומערכות היחסים משתנות.


לכן אנו מסבירים, כל פעם מחדש, כי ההערכה הינה הערכה בלבד, ורק לאחר פעולה או שתיים, ניתן יהיה לקבוע את העלות האמיתית. לעיתים- פעולה בודדת בתזמון נכון נותנת תוצאה משביעת רצון ומייתרת פעולות נוספות. איך אפשר לדעת? האמת היא שאי אפשר.. ניתן להעריך- על סמך המידע המתקבל מהלקוח, מהו התזמון המתאים ביותר לביצוע הפעולה הנדרשת. לפעמים זה עובד ופעמים אחרות- פחות.

Kommentare


bottom of page