top of page
  • משה רוזנטל

תוצאות ומציאות בחקירות

החקירות וכוונת הלקוח.

לא אחת מגיע למשרדנו לקוח (או לקוחה) ומזמין חקירה להוכחת בגידה של בן/ בת הזוג.

לאחר ההסברים, תאום הציפיות והערכת העלות הצפויה של החקירה, אנו שואלים בד"כ את הלקוח, מה יעשה עם חומר החקירה.

חלק מהלקוחות אומרים כי אם יתאמתו חשדותיהם, הרי הם מייעדים את חומרי החקירה להליך משפטי שסופו- גירושין.

חלק אחר, גברים ונשים, חושדים במשך זמן רב בבן זוגם ורוצים רק להוכיח – לעצמם ו/או לבן הזוג את הבגידה. לקוחות אלה מקווים, בד"כ כי ניתן לשקם את היחסים ביניהם ולא לפרק את המשפחה.

הם אומרים לנו כי ישאירו את הצילומים בידיהם בשלב זה וישתמשו בהם רק בשלב מאוחר יותר, אם בכלל. לקוחות אלה הן ברובן נשים (לא תמיד, נסייג), שמסיבות כלכליות אינן מעוניינות לפרק את הקשר המשפחתי למרות הראיות לבגידה שהוכיחה החקירה.

וישנו חלק נוסף ומעניין.

אלה הם בני הזוג המבקשים ראיות לבגידה של בני זוגם לצורך "הצגתם" בפני המשפחה, המצומצמת או המורחבת. לקוחות אלה נמנים בעיקר על המגזר הערבי בו לחמולה יש עדיין משמעות והשפעה על בני הזוג.

אנו מלווים את הלקוחות גם לאחר סיום החקירה, ומהם שמענו אם המשימה "להחזיר בתשובה" את בן הזוג צלחה או לא.

החלק האחרון והמעניין של לקוחות אלה פועל בדרך דומה, אם כי לא לאותה מטרה.

נתקלנו לאחרונה בלקוחות שעם סיום החקירה, כתיבת הדו"ח והצגת המימצאים, פונים להוריה ואחיה של האישה (בד"כ מדובר בלקוח גבר) ומראים להם את הצילומים. במקרים אלה מבקש הלקוח להגיע להבנות עם המשפחה באשר לתנאי הפרידה ללא היזקקות לבית הדין ול"שיימינג" במעמדה של האישה. בסיום חקירות פרטיות כאלה אנו רואים "סיכומים שקטים" בין בני הזוג וחזרה של האישה לבית הוריה או סידור אחר.

לא נכנסנו לסיכומים הכלכליים בין הצדדים, אך אנו מעריכים כי במקרים אלה מפסידה האישה נכסים או כספים למען "קניית" שקט תקשורתי.

בהצלחה לכולם.

מעוניינים בשירותי חוקר פרטי בחיפה

משה     רוזנטל,

מור לביא,

חקירות  פרטיות.

Comments


bottom of page