top of page
  • משה רוזנטל

עסקי אוויר

האיש שנכנס למשרדנו באותו יום הוא איש עסקים מוכר באיזור הצפון. בבעלותו שני מפעלים מצליחים והוא שכר בעבר את שירותינו למשימות עסקיות. הפעם- כך אמר, מדובר במשהו אישי. אשתו, כך טען מקיימת קשר רומנטי עם גבר זר והוא רוצה ראיות לכך. האיש הזמין מעקב אחרי אשתו ב-3 ימי שני רצופים. כששאלנו לפשר היום הספציפי, מסר כי ביום זה אשתו אינה עובדת ולכן זהו היום הנוח ביותר מבחינתה לקיים את הקשר האמור. קבלנו פרטים אודותיה, מספר צילומים ופרטי הרכב ויצאנו לעבודה.

ביום תחילת העבודה יצר עימנו המזמין קשר עם תחילת המעקב ובקש לעדכנו מדי שעה בעיסוקיה. אנו הסברנו לו כי הדבר אינו נוח ואינו מקובל, אך הוא התעקש. יתירה מזו, הוא יצר קשר מדי חצי שעה וברר מהו מיקומה ומעשיה. בהתחלה נראה הדבר מצחיק, אך בהמשך- אפילו מטריד. והאישה? היא יצאה לקניות, אח"כ לטיפול קוסמטי, ובהמשך- נפגשה עם חברה בבית קפה מקומי. לא הבחנו בכל חשד בתנועותיה ואף לא ראינו שיחות טלפון ארוכות, או חשאיות. מעקב זה הסתיים בלא כלום.

ביום המעקב הבא התנהלו הדברים בצורה דומה. האישה יצאה לקניות וסידורים, ללא פגישות רומנטיות וללא מהלכים מחשידים. והגבר? מתקשר כל מחצית השעה ומברר עיסוקיה ומקום הימצאה. החלטנו כי בטרם נצא למעקב הבא חייבים לשוחח עם המזמין כדי לשנות את תוכנית המעקב או לשנות את היום.

קבענו עימו פגישה בבית קפה הסמוך לביתו. עם הגיענו למקום הבחנו באחת הפקידות המוכרת לנו מהמפעל שבבעלותו כשהיא יוצאת מרכבו לפני פגישתנו. הבנו מיד את המצב. האיש שילם לא מעט כדי לקבל "שקט תעשייתי" בימי שני כדי שיוכל להתייחד עם הפקידה במקומות שונים וללא הפרעה אפשרית של אשת חיקו. התברר עוד כי חלק מהפגישות עימה נעשו בביתו הפרטי והוא הזמין מעקב כדי להימנע מהפתעות לא נעימות במהלך היום. בפגישתנו עימו מסרנו לו כי לא העלינו כל חשד לגבי אשתו והצענו כי נשנה את יום המעקב לצורך בדיקה נוספת. האיש סרב וטען כי רק ביום ב' ישנה אפשרות מעשית לפגישה עם המאהב..

בצענו עוד 2 מעקבים- עפ"י הנחיותיו בידיעה ברורה כי מטרת המעקב שונה מזו המוצהרת…

בסיום, קבלנו את שכר טרחתנו במלואו וגם בונוס… כ"כ הודיע לנו כי ייתכן שייזקק למעקבים נוספים בעתיד..

מי אמר שאין עתיד??

משה רוזנטל | מור לביא חקירות פרטיות .

コメント


bottom of page