top of page
  • משה רוזנטל

מהם הדברים החשובים בבחירת משרד חקירות?מה חשוב להבין בעת בחירת משרד חקירות

מדי יום פונים אלינו מזמינים פוטנציאליים ומבקשים לדעת פרטים. הפרטים המבוקשים הינם בד"כ ניסיונם של החוקרים (מספר שנות עבודה וניסיון בסוג החקירה המבוקש), מהי דרך הפעולה המומלצת לחקירה הרלוונטית וכן- מהו המחיר לשעת עבודה ו/או הערכת עלות כל החקירה.

פרטים אלה חשובים לכל לקוח בכל תחום, וחשובים גם בתחום החקירות.

בפנייה הראשונית, הטלפונית, אני מספק את התשובות לשאלות אלה, אולם מנסה להסביר ללקוח הפוטנציאלי שישנה חשיבות גם לשאלות נוספות.

ראשית-חשוב מאוד שיהיה אמון בין החוקר ללקוח. אמון הוא אבן יסוד בחקירה המבוססת על שעות עבודה בשטח ודיווח מדוייק ומהימן בזמן אמת- זמן החקירה בשטח. במאמר מוסגר אוסיף כי חלק מהלקוחות חסרי סבלנות ואינם מבינים כי לא בכל עת ניתן לשוחח בעת החקירה/ מעקב/ תשאול האובייקט, ויש להמתין בסבלנות לחוקר פרטי מומלץ שיתקשר וידווח.

שנית- לא תמיד המחיר הינו חזות הכל. חקירה "זולה" הינה, לעיתים, חקירה גרועה שאינה מתבצעת בכלים המתאימים ועם מספר חוקרים נאות כדי להביא תוצאה מתאימה.

חקירה שלא נשאה פרי ולא הביאה תוצאות מקוות, או גרוע מכך, נחשפה, לא תמיד ניתן לתקן. כאשר פונה אלי לקוח לשם ביצוע חקירה חוזרת שבוצעו בה פעולות ע"י משרד אחר בעבר, אני שוקל היטב את המצב ולא אחת אני דוחה את הלקוח.

בנושא הדיווח המהימן, גם אם החקירה לא עלתה יפה, מסיבות שונות, יש לעדכן את הלקוח ולהסביר את המצב לאשורו.

אנו משתדלים תמיד לשוחח באופן גלוי עם הלקוח טרם החקירה, כדי להבהיר לו את המגבלות והמכשלות האפשריות באותה חקירה ולא להבטיח הבטחות בלתי מציאותיות.

במקרים רבים, הלקוח עצמו "מכשיל" את החקירה בגילוי פרטים או עימות מוקדם עם הנחקר (בעיקר בחקירות פרטיות בתוך המשפחה), או ניסיון לחקירה עצמאית המסכלת את עבודתנו, ואף בלי לידע את החוקרים..

אנו משתדלים, כמובן, להביא תוצאה טובה למרות המגבלות.

עם זאת- המוטו שלנו ללקוחות הוא שאנו חוקרים, אך לא קוסמים.

בהצלחה לכולנו.

Comments


bottom of page