top of page
  • משה רוזנטל

חקירות פליליות

חקירות פליליות הן, לרוב, בתחום אחריותה של המשטרה. אולם, לעיתים מתעורר הצורך בחקירה חשאית, לצורך בדיקת רקע, איסוף ראיות ותיעוד, בטרם הגשת תלונה רשמית. במקרים אחרים, ישנם אנשים פרטיים ובעלי חברות שמסיבות שונות מעדיפים שלא לערב את המשטרה ולטפל בנושא באופן פרטי ובחשאיות מוחלטת, באמצעות משרד חקירות מקצועי.

הפעילות במישור הפלילי מהווה אתגר מקצועי, שכן מערכות האכיפה והמשפט, ובמקרים רבים גם חברות הביטוח נסמכות, לא פעם, על הראיות המתקבלות מהחקירה ועל חוות הדעת של החוקר.

חקירות פליליות כוללות:

  1. חקירת הונאות וגניבות לעניין זה ראו גם חקירת גניבות בעסקים ואבטחה ארגונית

  2. ביצוע שחזור זירות עבירה.

  3. חקירות והבאת ראיות לקיומן של ביצוע עברות שונות.

משרד רוזנטל – לביא חקירות מבצע חקירות מקיפות, אמינות ואיכותיות, תוך שימוש בציוד מתקדם והקפדה על דיסקרטיות מלאה. בסיום החקירה מוגש ללקוח תיק המכיל סיכום מפורט בצירוף הראיות שנאספו.

Comments


bottom of page