top of page
  • משה רוזנטל

חקירות מיוחדות

חקירות בנושאים לא שגרתיים בארץ ובחו"ל. צוות משרדנו יושב עם הלקוח,לומד היטב את צרכיו ואת הרקע המתאים לחקירה ו"תופרים חליפה" המותאמת למידותיו ותקציבו.

 לעיתים, יש צורך במספר ישיבות לבחינת צרכי הלקוח ולמיקוד החקירה.

לדוגמה- חקירות בחו"ל דורשות בדרך כלל מידע רב ובירור מוקדם של הנושאים הנדרשים, לעיתים תוך שיתוף פעולה של משרדי חקירות מקומיים.

חקירות בחו"ל דורשות בד"כ גם הכרת השפה המקומית, הכרת אופי המקום וכו'.

צוות משרדנו כולל דוברי שפות אירופיות והכרת התרבות במספר מדינות וכן בארה"ב.

חקירות כלכליות, אישיות ואף בעלות אופי פלילי בוצעו בהצלחה על ידינו בעבר.

צוות רוזנטל – לביא חקירות ישמח לעמוד לרשותכם בביצוע חקירות מורכבות אלה.

Comments


bottom of page