top of page
  • משה רוזנטל

חקירות כלכליות – עדכון מצב


מה התחדש בנושא חקירות כלכליות?

חקירות כלכליות, מטרתן היא בירור מצבו הכלכלי של אדם, או חברה לאחר שעלה חשד כי מצבו שונה מזה העולה מהמצג שהוצג. חקירה כזו הכרחית במקרים הבאים:

  1. פרידה בין בני זוג, במהלכה עולה החשד על העלמה/ הסתרה של נכסים, או כספים.

  2. חייב שמנסה להתחמק מחובותיו ומעלים נכסים, או הכנסות.

  3. חקירה לבקשת שותף פוטנציאלי לפני כניסתו לעסק חדש.

חקירות פרטיות במקרים שצוינו לעיל מתבצעות בשטח ובעזרת מעקבים אחר האובייקט (אובייקטים) לאותה חקירה.

חייבים רבים, כך מתברר, ידעו כי לא יוכלו (או אינם רוצים) לשרת את חובותיהם ולכן "הבריחו" כספים.

בנוסף לכך, מתברר כי רבים מהם מנהלים את עסקיהם "מתחת לרדאר", בכספים שמועברים מיד ליד ללא קבלות או חשבוניות.

נשים המגיעות למשרדנו מדווחות פעמים רבות כי בעליהן מעלימים מהן הכנסות אותן הם מקבלים בכסף מזומן ולכן אינם "מסוגלים" לשלם מזונות, או להתחלק איתן ברכוש עפ"י קביעות בתי המשפט.

במקרים אלה יש לבצע מעקבים צמודים אחרי אותם אנשים לצורך תעוד מפגשיהם עם לקוחות, או צילומי העבודה שלהם במקרים רבים בהם נטען כי אינם עובדים ואין להם הכנסות.

חקירות ומעקבים אלה הם שלב הכרחי בדרך להוכחת הכנסות בלתי מדווחות, או עבודה ללא תלושי שכר ותשלומים במזומן.

פעולות אלה הן החקירות להבאת הראיות שיוצגו בבתי המשפט לצורך הטלת קנסות, או אף מאסר של המתחמקים מתשלום חובותיהם בטענות שוא. בהצלחה לכולם.

משה     רוזנטל,

מור לביא,

חקירות  פרטיות.

Comments


bottom of page