top of page
  • משה רוזנטל

חקירות ביטוח

משרדנו עוסק בחקירות נזק מזה שנים רבות. במשרדנו- חוקרי ביטוח מיומנים ובעלי ניסיון רב שנים. אנו מספקים שרותי חקירה, וניהול סיכונים לרשויות מקומיות שונות מזה מספר שנים. בין הרשויות עימן אנו עובדים נמנות עיריית צפת והמועצה האזורית מרום הגליל. במסגרת זו אנו מבצעים עבור אותן רשויות חקירות נזיקין- נזקי גוף ונזקי רכוש. בסיום כל חקירה מוגש דו"ח מפורט לייעוץ המשפטי באותה רשות המפרט את מימצאינו והשגותינו לגבי אותו מקרה. במידה שהתרשמנו לחיוב באשר להתרחשות האירוע כנטען, ואנו מוצאים כי אותה רשות אכן התרשלה, וחבותה בעניין ברורה, אנו ממליצים על סילוק התביעה מול התובע, וכן על גבולות הפיצוי.

לרשויות רבות זהו פתרון מצויין לטיפול בתביעות הרבות המוגשות להן, וגם חיסכון כספי ניכר, מאחר ופניה לחברת הביטוח מייקרת בד"כ את התביעה בשל קיום סכום מינימום של השתתפות עצמית למקרה- המופיע בפוליסה. במקרים רבים אנו מצליחים לסלק את התביעות בסכומים נמוכים משמעותית מאלה של ההשתתפות העצמית, וכך משפרים ומייעלים את הטיפול בתביעות מחד, וחוסכים כסף לרשות מאידך.

Comments


bottom of page