top of page
  • משה רוזנטל

חקירות אישיות/בגידות

פרידות של בני זוג והליכי גירושין כרוכים, לעיתים קרובות בחיכוכים, האשמות, שקרים והסתרת מידע. במידה וישנו חשד שאחד מן הצדדים בוגד, ניתן להפעיל חוקר פרטי שיבצע מעקבים ויתעד את הממצאים באופן שיהיו קבילים בבית המשפט ויוכלו לשמש לבניית תיק משפטי

למרבה הצער, פעמים רבות זוגות פרודים העומדים בפני הליך גירושין אינם מצליחים להגיע להסכמה לגבי חלוקת הרכוש המשותף, מזונות או משמורות על הילדים. פרידה של בני זוג נשואים היא פירוק שותפות לכל דבר ועניין שבו, על פי רוב, מעורבות ערכאות משפטיות.

כבכל הליך משפטי, לצורך בניית התיק נדרשות ראיות רלוונטיות לגבי קיומה של "צלע שלישית" במערכת היחסים או בנושאים פיננסים לגביהם יש מחלוקת בין בני הזוג. את החשדות לאי- נאמנות על רקע רומנטי ניתן לברר באמצעות תצפיות ומעקבים סמויים, הנעשים באמצעים מתקדמים. כלים נוספים המשמשים לחקירות כלכליות עומדים לרשות החוקרים לטובת חשיפת הונאות הקשורות להון המשותף של בני הזוג.

להוכחת בגידה בבית המשפט יש משקל כבד והיא עשויה לקדם את הליך הגירושין ולהטות את הכף לטובת צד זה או אחר. כך לדוגמא – ע"פ ההלכה העברית המנחה את בתי הדין הרבניים המנהלים את תיקי הגירושין, ממצאים המעידים על בגידה של אישה מבעלה יש בהם כדי לנשל אותה מזכותה למזונות. דוגמא נוספת היא חקירה כלכלית, שתוצאותיה עשויות להביא בפני בית המשפט ראיות מוצקות לגבי מעמדו הכלכלי של הנחקר ולהשפיע על פסיקת גובה דמי המזונות.

משרד רוזנטל – לביא חקירות מציע בדיקה ומעקב אחר בן/בת זוג הנחשד בבגידה ו/או בהסתרת נכסים וממון משותף. החקירה נעשית בדיסקרטיות מלאה ובהתאם לחוק להגנת הפרטיות, והכל תוך התחשבות רבה במצבו הרגיש של הלקוח.

Comments


bottom of page