top of page
  • משה רוזנטל

חקירה פרטית וחשיבותה


מה חשוב להבין בעת הזמנת חקירה

כמעט בכל יום אנו משוחחים עם מזמיני חקירה (או מזמינים פוטנציאליים).

בחלק מן המקרים, אותם לקוחות מבינים בדיוק מה הם רוצים ומהן המגבלות שחלות עלינו, כחוקרים לפי החוק והאתיקה המקצועית.

חלק אחר מאותם לקוחות שואל שאלות המוכיחות לנו כי אין להם מושג בחוק או במה שניתן להשיג מאותן חקירות פרטיות.

לא מזמן התקשר אלי בחור שרצה מידע אודות ארוסתו לשעבר, שעזבה אותו. הבחור היה בטוח שהחוקר יכול ומוסמך לפרוץ לרכבה של החברה, להשתיל מכשירי מעקב והאזנה ועוד. כשהסברתי לו שהדבר בלתי אפשרי ואינו חוקי, הגיב בחוסר אמון ואף טען שאת הפעולות שאני מציע לו, הוא יכול לבצע בעצמו "בקלות" כדבריו. נפרדנו בנימוס..

במקרה אחר, ביקש לקוח שהחקירה תבוצע עפ"י השעות שהוא יקבע. הסכמנו כי שעות העבודה יהיו לפי בקשתו, בתנאי שכל יציאה שלנו לחקירה, תהיה בת 5 שעות. שעות העבודה נקבעו לפי ניסיוננו כשעות בהן ניתן להביא ראיות משמעותיות. האיש התעקש כי נעבוד שעה בבוקר, שעה וחצי בצהריים ועוד שעתיים בערב. גם כאן- לא הגענו להסכמות.

לקוח נוסף ביקש לסכם את כל פרטי החקירה טלפונית ושנצא לעבודה במהירות. לא הסכמנו והתעקשנו על פגישה פיזית.

לסיכום הדברים

ישנם מספר דגשים עליהם אנו יכולים להמליץ:

  1. חקירה פרטית הינה פעולה שמטרתה להביא מידע מגובה ראיות למזמין/נה.

  2. לפעמים, מבקש המזמין את העבודה למטרת ידיעה בלבד ושימוש עתידי (או ללא שימוש). בד"כ ישמשו הראיות לצורך הצגתן בהליך משפטי כזה או אחר. לפיכך- החקירה צריכה להתנהל עפ"י הכללים ועפ"י החוק, אחרת לא ניתן יהיה להציגה בבית המשפט.

  3. המזמין צריך להבין את מגבלות החוקרים ולבקש להשיג מטרות ריאליות.

  4. החוקרים אינם קוסמים ואינם יכולים יכולים להביא ראיות יש מאיין, לא כל שכן בשעות שאינן ריאליות.

  5. גם לחקירה הטובה ביותר יש מגבלות. לעיתים- החשדות של המזמין פשוט אינם מתממשות ואולי מוטעות.

טוב יעשה מזמין החקירה אם ינהג לפי הכללים הפשוטים שפורטו במאמר זה.

סיכויי ההצלחה של החקירה יגדלו ואנו נוכל להביא הוכחות אוטנטיות למעשים או מחדלים שבוצעו.

בהצלחה.

Comments


bottom of page