top of page
  • משה רוזנטל

חקירה כפולה

זה היה אמור להיות מעקב רגיל בדרום הארץ. הבעל חשד כי אשתו מקיימת קשר אינטימי עם גבר אחד לפחות. לנו אמר כי נראה לו שיש יותר מאחד… הבעל כבר עזב את הביית והזוג היה שקוע כבר עד צוואר במלחמות היהודים המוכרות לנו. והמלחמות כללו השמצות הדדיות, מאבקים על כסף, רכוש, מזונות לילדים ומה לא… לאותו גבר הייתה בת זוג- זאת ידענו משיחתנו המוקדמת. הקפדנו להזהירו כי הופעה משותפת בציבור עם בת זוגו עלולה לפגוע גם בו ובמאבקו באשתו. נראה היה כי הוא הבין את משמעות האזהרה ויפעל בהתאם.

ביום המעקב היה אותו גבר אמור לקחת את ילדיו אליו ולהשאיר את האישה חופשיה לפעול, גם זאת עפ"י המלצותינו. אנו נוהגים להתייצב במקום זמן מה לפני השעה היעודה, וזאת כדי לסקור את השטח, לאתר בעיות אפשריות ולמצוא זוית נוחה לצילום. ואכן, כך פעלנו. הגענו למקום והתמקמנו, אלא שמשהו, שלא יכולנו להגדירו, מעין תחושת בטן הציקה לנו והחלטנו לשנות את מיקומנו בשטח. יצאנו מן הרכב ועלינו על גבעה סמוכה ומיוערת כדי לשפר את התצפית ולהוריד פרופיל.

ואז זה קרה. תוך כדי המתנה ללקוח שיבוא לאסוף את ילדיו, הבחנו ברכב המגיע ומחפש נקודת תצפית.. אופן החיפוש, המוכר לנו כל כך, העלה את חשדנו ומיקדנו בו את תשומת הלב. מיד הבחנו כי האיש שהיה ברכב מוציא מצלמה ומצלם לאותו כיוון בו אנו צופים. הבנו מיד כי האישה שכרה גם היא חוקר פרטי שיתעד את מעשי בעלה… יצרנו קשר מיידי עם הלקוח, הזהרנו אותו, והנחינו אותו כיצד לפעול. הלקוח נהג כנדרש "וטייל" עם אותו חוקר בכל רחבי הארץ באותו יום. הוא איפשר לו, עפ"י הנחיותינו לצלמו בזויות נוחות וללא הפרעה, אך גם ללא מימצאים כלשהם.

לאחר שהלקוח זיהה את החוקר ואת רכבו, הוא היה יכול להמשיך בסדר יומו ללא חשש, זאת כאשר הוא יודע כל העת על המעקב ומקפיד "להציג" רק מה שרצה.

ערכו של מידע מסוג זה לא יסולא בפז, ועתה היה יכול הלקוח להקדים את אשתו כל העת במספר צעדים במאבק שהתנהל ביניהם, וגם להמשיך ביחסיו עם בת הזוג ללא הפרעה.

וזאת לאמור, גם כשאתה מנוסה וממולח- צפה להפתעות.

משה רוזנטל | מור לביא חקירות פרטיות .

Comments


bottom of page