top of page
  • משה רוזנטל

הוצאת לשון הרע

רקע:

בשנים האחרונות הוגשו תביעות רבות בנושא הוצאת לשון הרע (הוצאת דיבה). עד לאחרונה- הוכחת קיום לשון הרע, ללא הוכחת נזק כלשהו, זיכתה את התובע בסכומים של עד 50,000 ש"ח. לאחרונה- שונה החוק ונקבע כי הוצאת לשון הרע תזכה את התובע בסכום של עד 100,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק. בשנתיים האחרונות ביצע משרדנו מספר חקירות להוכחת קיום לשון הרע-בהצלחה. מדובר בעיקר בבעלי עסקים אשר שכניהם, או המתחרים שלהם באותו תחום, הוציאו דיבתם רעה כדי לפגוע בעסקיהם, או להפנות לקוחות פוטנציאליים למקומות אחרים.

החקירות:

מספר בעלי עסקים פנו אלינו לשם הוכחת לשון הרע ע"י מתחריהם. לצורך כך- ביצענו מספר ביקורים מתועדים (מוקלטים ומצולמים) בעסק של מוציא הדיבה, במהלכם "שאלנו גם שאלות" לגבי העסקים של המזמינים. במקרים רבים (לא בכולם) השמיצו הנשאלים את עסקי המזמינים ללא היסוס, וגם-יש להוסיף- ללא ביסוס אמיתי כלשהו. נציין גם כי במקרים בודדים נתבקשנו לפנות לאנשים פרטיים לאותו צורך- בעיקר בסיכסוכי שכנים בבתים משותפים.

סיכום:

במשרדנו נצבר ניסיון בסוג חקירות זה ונרשמו מספר הצלחות שתורגמו גם להישגים משפטיים בסופו של דבר. נשמח להעמיד את ניסיוננו זה לשרותכם במידה ואתם סובלים מתופעה מכוערת ומציקה זו.

Commentaires


bottom of page