top of page
  • משה רוזנטל

באיזה עיתוי נבחר בחקירת אישות

לאחרונה נתקלנו במשרדנו בתופעה של "דחיינות", היינו, דחיית ביצוע החקירה ברגע האחרון.

נטייתנו הטבעית כבני אנוש היא, ברוב המקרים, לדחות את המטלות הבלתי נעימות, כגון חקירה על בן זוג- לרגע האחרון.לעתים, זוהי גם המלצתם של עורכי הדין המייצגים את הלקוחות. הם אומרים ללקוחותיהם: נכון, יש לבצע חקירה כדי להשיג ראיות לבגידה של בן/בת הזוג, אבל מועד הדיון רחוק, ויש לנו זמן..

אז זהו, אין לנו זמן ומהסיבות הבאות.

ביצוע חקירה/ מעקב אחר בן הזוג הבוגד, על ידי משרד חקירות בחיפה, עשוי להביא לנו מידע חשוב בדבר זהות המאהב/ת וכן מידע על הוצאת כספים לצורך נסיעות, בתי מלון, מסעדות וכו'.. (כן, כן. בגידה בבן הזוג משמעותה גם כלכלית ולא רק רגשית). לא אחת העלינו מהחקירה כי לבן הזוג הבוגד יש תכניות מרחיקות לכת בפן הכלכלי כגון, העברת כספים מסיבית (הברחת נכסים), מעבר עם המאהבת לחו"ל וכיוב'.

מעבר לכך, עם התקרב מועד הדיון בבית הדין, אמור בן הזוג הבוגד להיות זהיר יותר במעשיו ופגישותיו, גם עפ"י הנחיות בא כוחו. במקרה כזה, יקשה על החוקר להשיג ראיות, ו/או ייקח לו יותר זמן לכך (המשמעות ללקוח, כרגיל- כספית).

לפיכך, אנו ממליצים בכל אירוע של בגידה וצורך בחקירה – לבצעה במהירות האפשרית. ביצוע כזה עשוי להביא יתרונות גדולים כפי שציינו במאמר זה.

בהצלחה לכולם.

משה רוזנטל,

מור לביא,

חקירות פרטיות.

Comments


bottom of page