top of page
  • משה רוזנטל

אבטחה ארגונית

משרדנו מספק שרותי אבטחה ארגונית למפעלים ומוסדות שונים. לאחר בדיקה מקיפה ואבחון הצרכים אל מול המצב הקיים מוגשות המלצות לשיפור בהיבט האבטחתי. ההמלצות מתייחסות לנושאים כמו שינוי תהליכי העבודה, התקנת אמצעי אבטחה או שינוי מיקום המצלמות הקיימות.

בשונה מחברות העוסקות בהתקנת ציוד אבטחה, אנו מביאים איתנו את הניסיון, הראייה הכוללת והחשיבה לטווח הרחוק, וממקמים את המצלמות באופן שבו ניתן יהיה לקבל את מירב האינפורמציה שתשמש כראייה קבילה וחד משמעית בהמשך.

במקרים של גנבות, הוצאת חומרים פנימיים וזליגת מידע, נחקרים אנשי מפתח בחברה, ובמקרה הצורך- עוברים גם בדיקות פוליגרף. ניסיוננו בתחום מוכיח כי חקירת התהליכים ותחקור אנשי המפתח משפרים, בדרך כלל, את שורת הרווח במפעל ומצמצמים את ההוצאות (או הגנבות…) הרווחות בו.

למרבה הצער, חלק מהחברות פועלות בנושא האבטחה הארגונית רק לאחר שנכוו וקיבלו מאיתנו הוכחות מוצקות לאירועי גניבה משמעותיים שאירעו "מתחת לאפם". אנו מאמינים כי מהלך מקיף של אבטחה ארגונית חייב להתבצע אחת לתקופה על מנת להקדים תרופה למכה ולמנוע הפסדים ניכרים ומצבים של חוסר נעימות.

留言


bottom of page